Wakker, Waakzaam en Vasthoudend

De Stichting Alkmaardermeeromgeving

De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het groene gebied rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest.

Over een afstand van slechts 10 km omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap. Van west naar oost: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer.

Deze groene zone is van grote natuurlijke en cultuurhistorische waarde.

lees verder

Standpunt van de maand september 2023

Vanuit aardkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de openheid aan de westzijde van de Westerweg te behouden.

lees verder

Landschap te kijk

Bij monumenten wordt vaak gedacht aan gebouwen zoals kastelen, molens, landhuizen en beschermde dorpsgezichten. Niet alleen gebouwen en kunststukken, maar ook ons landschap is het beschermen waard. Daar zet de Stichting Alkmaardermeeromgeving zich voor in. Ook landschapstypen en landschapselementen die geen beschermde status hebben dragen bij aan de beleving van het landschap. In het gebouw van Oud-Castricum  is de tentoonstelling ‘Monumentaal Landschap’ te zien. In de filmzaal is een video te zien waarin verteld wordt over het landschap in Noord-Kennemerland. Klik hier voor meer informatie.

Actuele zaken waar de Stichting zich mee bezig houdt  .. klik op de foto

Gekende Landschappen 2022-2026

Voorjaarsbericht 2023 .. 
klik op de foto