Doel van de Stichting

De Stichting Alkmaardermeeromgeving zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, de landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het groene gebied rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest.

Van west naar oost, over een afstand van slechts 10 km, omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer. Gelegen aan de rand van de metropoolregio Amsterdam en tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze groene oase van onschatbare waarde voor mens en natuur.

De Stichting legt de nadruk op deze aspecten van het landschap:

  • het open karakter van de duinrandpolders en veenpolders
  • de herkenbaarheid van de in het gebied gelegen dorpen
  • de restanten van de Oer-IJ delta
  • de bijzondere natuurwaarden, zoals duinvegetatie en weidevogels
  • de cultuurhistorische kenmerken, zoals de ontginningsgeschiedenis en het waterbeheer.

Werkwijze

De Stichting houdt zich bezig en denkt mee met een breed scala van zaken die de kwaliteit van het buitengebied in en rond de gemeenten Castricum en Uitgeest raken. Als het gaat om aantasting van het gebied zal zij gevraagd en ongevraagd haar adviezen en bezwaren naar voren brengen. De Stichting trekt hierbij zoveel mogelijk op met andere lokale, provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

Het kan gaan om relatief kleine problemen, zoals het te vroeg maaien van wegbermen, tot zaken die een grote en blijvende impact hebben op ons leefgebied, bijvoorbeeld de plaatsing van windturbines en zonneparken.
Steeds wordt eerst nagegaan welke instantie verantwoordelijk is. Daarmee wordt contact opgenomen om te komen tot een oplossing. In veel gevallen gaat het om plannen die door een gemeente of de provincie worden aangekondigd. In die gevallen wordt gebruik gemaakt van inspraakprocedures. Waar mogelijk gecoördineerd met andere organisaties.

De Stichting hecht grote waarde aan goed luisteren naar alle partijen om te komen tot een afweging van belangen en het vinden van een werkbare oplossing. In dit proces weegt het behoud van de kwaliteit van ons landschap zwaar. Immers, eenmaal verloren komt die kwaliteit nooit meer terug!

Werkgebied

Het werkgebied van de Stichting beslaat het groene gebied rond en tussen de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest. Anders gezegd, de gemeenten Castricum en Uitgeest.

Onafhankelijkheid

De Stichting is politiek en financieel onafhankelijk. Van geen enkele overheid of organisatie wordt subsidie ontvangen. Om haar werk goed te kunnen doen is de Stichting volledig afhankelijk van de activiteiten van vrijwilligers en de inkomsten van donateurs.

Documentatie

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google