Logo

Het logo van de Stichting is in 2009 ontworpen door Tom Verveer, grafisch ontwerper en woonachtig in Uitgeest. Hij is uitgegaan van de gedachte dat de lange, formele naam van de Stichting vraagt om een stevig evenwichtig logo: “Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving”.

Sinds een paar jaar wordt ook een aangepaste versie van het logo gebruikt. Die benadrukt de korte naam van de organisatie: “Stichting Alkmaardermeeromgeving”.

lees verder

Geschiedenis

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw dreigde een mooie polder verloren te gaan omdat de gemeente Akersloot (toen nog een zelfstandige gemeente) plannen had ontwikkeld om dit gebied vol te bouwen met woningen. Wat er van de polder zou overblijven, zou ontpolderd worden, want de gemeente wilde “het Alkmaardermeer naar het dorp brengen”. Een aantal inwoners van Akersloot was hier fel tegen. Voor hen was het duidelijk dat natuurwaarden en cultuurhistorie een belangrijk onderdeel vormen van de kwaliteit van het leefklimaat. 

lees verder