Vrijwilligers

Een bijdrage leveren aan de mooie natuur en het behoud van de cultuurhistorie in je woonomgeving? Meedenken over de dorpskernen en het buitengebied?

Vrijwilliger worden

Alle activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zijn de oren, ogen en de handen van de Stichting. Vrijwilligers zetten zich in voor het behoud van de kwaliteit van het groen/blauwe gebied in en om de woonkernen Uitgeest, Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot, De Woude, Beverwijk en Heemskerk.

De uitvoering van de verschillende taken binnen de Stichting vraagt om verschillende types vrijwilligers. Zo zoeken wij vrijwilligers voor:

  • De afdelingen die nauwkeurig bijhouden welke plannen in het buitengebied gaan plaatsvinden.
  • De kennisgroep bestaat uit vrijwilligers met specifieke kennis op bepaalde gebieden.
  • De werkgroepen die worden opgezet voor belangrijke provinciale en landelijke zaken.
  • Communicatie.
Afdelingen

Vrijwilligers in de afdelingen per gemeente houden nauwkeurig bij wat er in het buitengebied gebeurt en welke plannen er worden gemaakt. Zij beoordelen welke invloed die plannen hebben op de landschappelijke kwaliteiten. Als dat nodig is ondernemen de afdelingen actie, gecoördineerd door het bestuur.

De stichting zoekt vrijwilligers die deel willen uitmaken van een van de afdelingen. Klik hier voor meer informatie.

Kennisgroep

De kennisgroep van de stichting is samengesteld uit vrijwilligers met specifieke kennis op onder meer de volgende terreinen:

  • juridisch
  • weg- en waterbouw
  • agrarisch
  • het functioneren van provincie, gemeenten, waterschappen en recreatieschappen.

De stichting zoekt vrijwilligers die deel willen uitmaken van de kennisgroep.

Communicatie

Een vrijwilligerstaak is het ondersteunen van het bestuur wat betreft externe communicatie. 

Dringend gezocht:
De stichting zoekt vrijwilligers die zich bezig willen houden met de externe communicatie. Klik hier voor de functiebeschrijving.

Werkgroepen

Er zijn een aantal werkgroepen actief binnen de Stichting.

Wilt u meehelpen? Stuur een e-mail naar secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl