Vrijwilligers

Een bijdrage leveren aan de mooie natuur en het behoud van de cultuurhistorie in je woonomgeving? Meedenken over de dorpskernen en het buitengebied?

Vrijwilliger worden
Alle activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zijn de oren, ogen en de handen van de Stichting. Vrijwilligers zetten zich in voor het behoud van de kwaliteit van het groen/blauwe gebied in en om de woonkernen Uitgeest, Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot, De Woude, Beverwijk en Heemskerk.

De uitvoering van de verschillende taken binnen de Stichting vraagt om verschillende types vrijwilligers. Zo zoeken wij vrijwilligers voor:

  • De afdelingen die nauwkeurig bijhouden welke plannen in het buitengebied gaan plaatsvinden.
  • De kennisgroep bestaat uit vrijwilligers met specifieke kennis op bepaalde gebieden.
  • De werkgroepen die worden opgezet voor belangrijke provinciale en landelijke zaken.
  • Communicatie en beeldbankbeheer.

—————————

Afdelingen
Vrijwilligers in de afdelingen per gemeente houden nauwkeurig bij wat er in het buitengebied gebeurt en welke plannen er worden gemaakt. Zij beoordelen welke invloed die plannen hebben op de landschappelijke kwaliteiten. Als dat nodig is ondernemen de afdelingen actie, gecoördineerd door het bestuur.

De stichting zoekt vrijwilligers die deel willen uitmaken van een van de afdelingen.

—————————-

Kennisgroep
De kennisgroep van de stichting is samengesteld uit vrijwilligers met specifieke kennis op onder meer de volgende terreinen:

  • juridisch
  • weg- en waterbouw
  • agrarisch
  • het functioneren van provincie, gemeenten, waterschappen en recreatieschappen.

De stichting zoekt vrijwilligers die deel willen uitmaken van de kennisgroep.

——————————

Communicatie 
Een vrijwilligerstaak is het ondersteunen van het bestuur wat betreft externe communicatie. 

Dringend gezocht:

De stichting zoekt vrijwilligers die zich bezig willen houden met de externe communicatie. 

—————————–

Werkgroepen
Binnenkort worden twee werkgroepen ingesteld. Een voor de Regionale Energiestrategie (RES), die gaat beslissen hoe in onze regio meer wind- en zonne energie zal worden opgewekt. Een tweede werkgroep buigt zich over de nieuwe Omgevingswet die 1 januari 2022 moet ingaan. De Omgevingswet vervangt meer dan 30 huidige wetten op het brede terrein van de ruimtelijke ordening in Nederland. Niet alleen de wetgeving verandert, maar ook veel procedures. Voor de Stichting is het van belang om hier tijdig op in te spelen.

De Stichting zoekt vrijwilligers die deel willen uitmaken van de werkgroep Regionale Energiestrategie of de werkgroep Omgevingswet.

—————————–

Beeldbank
De stichting is begonnen  een beeldbank op te zetten, die initieel ongeveer 2000 foto’s gaat bevatten. Dit fotomateriaal geeft een goed overzicht van de huidige toestand van het gehele buitengebied van de gemeenten Castricum, Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk.

De stichting zoekt vrijwilligers die willen helpen de beeldbank op te starten en te beheren. Normale kennis van het gebruik van de computer, email en internet is voldoende voor deze taak.

Wilt u meehelpen? Stuur een e-mail naar secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl