Vrijwilligers

Een bijdrage leveren aan de mooie natuur en het behoud van de cultuurhistorie in je woonomgeving? Meedenken over de dorpskernen en het buitengebied?

Vrijwilliger worden

Alle activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zijn de oren, ogen en de handen van de Stichting. Vrijwilligers zetten zich in voor het behoud van de kwaliteit van het groen/blauwe gebied in en om de woonkernen Uitgeest, Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De Woude.

De uitvoering van de verschillende taken binnen de Stichting vraagt om verschillende types vrijwilligers. Zo zoeken wij vrijwilligers voor:

  • De afdelingen die nauwkeurig bijhouden welke plannen in het buitengebied gaan plaatsvinden.
  • De kennisgroep bestaat uit vrijwilligers met specifieke kennis op bepaalde gebieden.
  • De werkgroepen die worden opgezet voor belangrijke provinciale en landelijke zaken.
  • Communicatie.

Wilt u meehelpen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl

Lees hier meer over het doel en de werkwijze van de Stichting.