Donateurs

Een bijdrage leveren aan de mooie natuur en het behoud van de cultuurhistorie in je woonomgeving? WORD DONATEUR!

Vanaf € 5 per jaar bent u al donateur. Het gemiddelde bedrag is € 20 maar ieder bedrag vanaf € 5 is welkom.

Donateurs maken de Stichting onafhankelijk

Om haar werk te kunnen doen en onafhankelijk te blijven, is de Stichting volledig afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van haar donateurs. Van geen enkele overheid, politieke organisatie of commerciële partij wordt subsidie ontvangen. Ook zijn donateurs belangrijk, omdat ze ons opmerkzaam maken op zaken die mogelijk de kwaliteit aantasten van ons buitengebied.

Aanbod aan donateurs
  • Advies en informatie
  • Een jaarlijkse lezing en excursie
  • Het jaarlijkse ‘Voorjaarsbericht’ van de Stichting
Aankondiging donateursbijeenkomst

Op donderdagavond 4 november aanstaande staat een donateursbijeenkomst gepland, die zal plaatsvinden  in het cultureel centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen. RIVM regels zullen worden opgevolgd. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Dario Duijves, boswachter bij PWN, zal vertellen over de plannen met Landgoed Marquette. Kasteel Marquette te Heemskerk is een juweel, maar het landgoed zou ‘meer cachet’ gegeven kunnen worden. Een landschapsarchitect en een deskundige op het gebied van historische parken hebben een plan gemaakt. Versterking van de nog aanwezige cultuurhistorische structuren en elementen en respect voor de bestaande natuurwaarden zijn de uitgangspunten.

Donaties zijn welkom op IBAN NL72 RABO 0155 1823 66, t.n.v. Stichting tot behoud Alkmaardermeeromgeving.

Aanmelden als donateur

Nieuwe donateurs kunnen zich aanmelden via secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl

U kunt ook contact met ons opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen:

ANBI status schenkingen

De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status. Donaties mogen worden opgevoerd als giften bij de opgave voor de inkomstenbelasting. Ingevolge wettelijke bepalingen is de stichting verplicht gegevens openbaar te maken. Klik hier voor de gegevens.