Donateurs

Een bijdrage leveren aan de mooie natuur en het behoud van de cultuurhistorie in je woonomgeving? WORD DONATEUR!

Vanaf € 5 per jaar bent u al donateur. Het gemiddelde bedrag is € 20 maar ieder bedrag vanaf € 5 is welkom.

Donateurs maken de Stichting onafhankelijk

Om haar werk te kunnen doen en onafhankelijk te blijven, is de Stichting volledig afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van haar donateurs. Van geen enkele overheid, politieke organisatie of commerciële partij wordt subsidie ontvangen. Ook zijn donateurs belangrijk, omdat ze ons opmerkzaam maken op zaken die mogelijk de kwaliteit aantasten van ons buitengebied.

Aanbod aan donateurs
  • Advies en informatie
  • Een jaarlijkse lezing en excursie
  • Het jaarlijkse ‘Voorjaarsbericht’ van de Stichting
  • Drie nieuwsbrieven per jaar
ANBI status schenkingen

De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status. Donaties mogen worden opgevoerd als giften bij de opgave voor de inkomstenbelasting. 

ANBI nummer:  816 788 455

Donaties zijn welkom op IBAN NL72 RABO 0155 1823 66, t.n.v. Stichting tot behoud Alkmaardermeeromgeving.

Aanmelden als donateur

Nieuwe donateurs kunnen zich aanmelden via secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl