Zanderij-Noord Castricum

Bijgewerkt februari  2024

Vanaf 2021 zijn er plannen ontwikkeld door de gemeente Castricum, de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN om van de Zanderij Noord een natuurgebied te maken met ook een recreatieve functie. Dit betreft het gebied ten noorden van de Oude Schulpweg en ten westen van de spoorlijn, grenzend aan het Noord-Hollands Duinreservaat. Onder meer de Stichting Alkmaardermeeromgeving, de Werkgroep Oud-Castricum, de Stichting Duinbehoud en diverse bewonersplatforms zijn hierbij betrokken.

De bollengrond zal 30 cm worden afgegraven. Bestaande, harde (historische) wegen blijven intact. Er komen wandelpaden en het gehele gebied wordt duinkaartplichtig. De huidige in de duinrand gelegen parkeerplaats verdwijnt. Het gebied krijgt tevens de functie van waterberging. Als onderdeel van dit plan worden ook vijf woningen, een biologische tuinderij en een voedselbos mogelijk gemaakt. De Zanderij Noord wordt toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN, de ecologische hoofdstructuur van Nederland) waardoor het gebied extra bescherming krijgt.

De Stichting heeft voor het eerste ontwerpbestemmingsplan in augustus 2021 een zienswijze ingediend om een aantal onderdelen van het plan te verduidelijken en te verbeteren. In 2022 en 2023 is er veel overleg geweest met grondeigenaren, belanghebbenden en de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan en de benodigde aankoop van de grond door de provincie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een tweede ontwerpbestemmingsplan waar de meeste betrokkenen zich in kunnen vinden. Dit ontwerpbestemmingsplan is medio december 2023 ter inzage gelegd door de gemeente Castricum. De Stichting heeft veel van haar opmerkingen in dit nieuwe ontwerp teruggezien en geen nieuwe zienswijze ingediend.

Aan het oorspronkelijke ontwerp is een biologische tuinderij toegevoegd tussen de Zanderijweg en de spoorbaan. Een biologische tuinderij valt binnen de doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van natuur in de Zanderij Noord mogelijk gemaakt.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google