Stinzenbos Bakkum

20 juli 2023

Het Stinzenbos is een oud en stukje bos in Bakkum, tussen de Professor Winklerlaan aan de zuidkant en de Zeeweg in het noorden. Het wordt gekenmerkt door unieke vegetatie. In het bosje staat de Cuneraschool. Recent is in de gemeente Castricum een discussie op gang gekomen over de mogelijke vervanging en vergroting van het schoolgebouw. Als dat doorgaat zal een deel van het bos gekapt moeten worden om plaats te maken voor het grotere gebouw, meer parkeerplaatsen en voor het toegenomen haal- en brengverkeer.
De Stichting verzet zich tegen het kappen van delen van het Stinzenbos, omdat er goede andere mogelijkheden zijn Om dat standpunt duidelijk te maken, heeft zij op 9 februari en 15 juni ingesproken tijdens twee gemeentelijke commissievergadering over dit onderwerp.

Zie deze link: Inspreeknotities Cunera en Vrije School