Lokale Woondeal

Juli 2023

Een presentatie inclusief kaartjes bij de Tussenrapportage Raadsinformatie van oktober 2022 vindt u via deze link: Presentatie uitvoering lokale woondeal

Eind 2020 heeft de gemeenteraad de motie Lokale Woondeal aangenomen. Daarin wordt het college opgedragen te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om kleinschalige woningbouwinitiatieven mogelijk te maken in het buitengebied. Meer specifiek gaat het om locaties in de bestaande linten en grenzend aan de kernen. Op 27 oktober jl. heeft de Stichting Alkmaardermeeromgeving kennis genomen van de presentatie aan de gemeenteraad van de ‘tussenrapportage motie Lokale Woondeal’.

Zeven locaties
Er is op basis van de provinciale en rijksregelgeving een beeld gevormd van de kansrijkheid van kleinschalige woningbouw in de verschillende gebieden. In de ontwerp-Omgevingsvisie wordt op blz. 33 naar de Lokale Woondeal verwezen. Daarin staat onder andere: “Voor nieuwe bouwlocaties is veelal instemming van de provincie noodzakelijk. Buiten de bestaande bebouwing is het gebied aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). In BPL is nieuwbouw in zeer beperkte mate toegestaan.” De gemeente heeft zelf de ‘zeef’ gehanteerd welke gebieden door overheden uitgesloten zijn van bebouwing. Het resultaat hiervan is dat een selectie van zeven locaties zijn overgebleven, verdeeld over alle kernen, behalve De Woude.

Rafelranden
Gesproken wordt over bouwen aan de rafelranden van de dorpen. Dit suggereert alsof dun bebouwde dorpsranden geen kwaliteitswaarden hebben. Het zijn echter de rafelranden die uitzicht bieden op het buitengebied, aantrekkelijk zijn voor fietsrecreanten en de dorpen een eigen gezicht geven. Het beleid van de gemeente (en de provincie) is jarenlang geweest om bouwen in het buitengebied te vermijden en binnenstedelijk te verdichten om de kwaliteit van het omliggende landschap te behouden, zoals door de gemeenteraad vastgelegd in het Masterplan Inbreidingen. Zonder duidelijke onderbouwing wordt met de inventarisatie daarvan afgeweken.

Oosterbuurt
Tot één van de zeven zoeklocaties voor mogelijke woningbouw behoort de Oosterbuurt. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt, want voorafgaand aan de vaststelling van het Bestemmingplan Buitengebied in 2012 werd de Oosterbuurt ook al gezien als woningbouwlocatie. Uiteindelijk zijn toen extra beschermende regels in het bestemmingsplan opgenomen voor het behoud van de karakteristieken van dat gebied. Daar wordt met de inventarisatie aan voorbij gegaan. De Oosterbuurt is een authentiek stukje Castricum waar het agrarische verleden nog zichtbaar is. Alle nog aanwezige boerderijen zijn gerestaureerd/gerenoveerd en enkele jaren geleden is de hagenstructuur met medewerking van de gemeente Castricum, Landschap Noord-Holland en vrijwilligers versterkt. Door het vele groen is dit het meest vogelrijke dorpsgedeelte. Dit moet  zo blijven.

350 woningen erbij
De exercitie wordt als geslaagd beschouwd als in de beoogde zeven locaties samen circa 350 woningen aan de woningvoorraad kunnen worden toegevoegd. In de Oosterbuurt staan ongeveer 40 woningen. Volgens de inventarisatie zouden daar nog 40 woningen aan toegevoegd kunnen worden. Toevoeging van woningen moet worden uitgesloten.

Zorgen van de Stichting
Naar aanleiding van deze bouwplannen heeft de Stichting in een brief haar zorgen uitgesproken over de plannen van de Lokale Woondeal (link naar deze file: Zorgbrief Lokale Woondeal Stichting Alkmaardermeeromgeving )

Drie van de zeven locaties nader onderzocht in 2023
Na discussie in de Gemeenteraad is dit voorjaar besloten drie van de zeven denkbare locaties voor woningbouw nader te onderzoeken. Het gaat om deze gebieden:

Akersloot: Hoogegeest (oostzijde)
Limmen: oostelijke rand (Oosterzijweg)
Limmen: oostelijke randweg (Achterweg)

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google