Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

In de smalle ruimte tussen Limmen en Castricum ligt de Schulpvaart, een overblijfsel van de Oer-IJ Delta. Om de landschappelijke en de natuurwaarden te behouden moet deze zone open en groen blijven.

Vroeger lagen de akkers op de strandwal en werd alleen daarop gebouwd. Later zijn aan de oostkant van Limmen buiten de strandwal woonwijken gebouwd in de Groot-Limmerpolder. Deze stammen uit de tijd, dat de bollenvelden op de strandwal nog te duur waren om aan te kopen voor woningbouw. Landschappelijk gezien is bouwen buiten de strandwal een slechte ontwikkeling geweest. Het effect is wel verzacht met het aanbrengen van groenvoorzieningen.
Richting Heiloo vormt de Oosterzij een open rand naar de strandvlakte, vergelijkbaar met de Westerweg aan de westzijde. Aan de Zuideinderweg staat een zeer opvallende ‘beeldvervuiler’. Het is de grote lichtgroene loods die pontificaal oprijst voor het landelijke decor met het kerkje aan de Zuidkerkenlaan. Deze situatie bestaat al heel lang. Een groensingel om de loods zal een belangrijke kwaliteitsverbetering van het dorpssilhouet opleveren. Op het voorterrein van de loods staat sinds 2023 een kleine molen, gebouwd op een molenschuur. Het is een verkleinde versie van meelmolen De Mol die elders in Limmen stond en in 1916 is afgebrand.
Aan de zuidzijde van Uitgeesterweg moet verdere bebouwing worden uitgesloten om de doorzichten die hier nog aanwezig zijn te behouden. In de smalle ruimte tussen Limmen en Castricum ligt de Schulpvaart, een overblijfsel van de Oer-IJ Delta. Deze groene zone maakt deel uit van de Schoonwatervallei, de noordelijke natuurverbinding naar het Alkmaardermeer. Om de landschappelijke en de natuurwaarden moet ook die zone vrij blijven van bebouwing.

De smalle ruimte tussen Limmen en Castricum moet open en groen blijven.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl