Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Woningbouw in Akersloot zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee smalle strandwallen met daartussen een smalle strandvlakte zichtbaar te houden.

Akersloot is ontstaan op twee smalle strandwallen die in het noorden samenkomen. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de strandwal Boekel-Akersloot-Uitgeest al tussen 2400 en 1900 v. Chr. werd bewoond. Woningbouw zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee smalle strandwallen met daartussen een smalle strandvlakte (Binnengeesterpolder) zichtbaar te houden. Het resterend zuidelijk deel van de Binnengeesterpolder aan de Sluisweg en het noordelijk deel  vanaf de Roemersdijk zouden niet bebouwd moeten worden. Om in de woningbehoefte te voorzien wordt nog op de strandwal gebouwd en is er nog enige ruimte aan de westrand van de westelijke strandwal. Er moeten wel doorzichten naar het buitengebied overblijven.

Op de luchtfoto uit 1957 tekenen de akkers op de twee strandwallen zich duidelijk af. In de daartussen gelegen voormalige strandvlakte liggen de weidegronden.

Opvallend is dat de westzijde van de westelijke strandwal nauwelijks opgaande begroeiing heeft. Hier zijn wel restanten te vinden van hagen die vroeger de zandige akkers tegen verstuiving moesten beschermen. Het Kerkmeer ligt verscholen achter de woonbebouwing, maar is wel te overzien vanaf een steiger aan het einde van de woonstraat Kerkemeer en een klein parkje aan de Waterzijde. Na de bouw van een wijkje met luxe woningen is de bereikbaarheid van en het uitzicht op het Achter-Kerkmeer verbeterd.

 

Karakteristiek zijn de hagen die vroeger de gewassen op de zandige akkers op de strandwal tegen wind en overstuiving moesten beschermen.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl