Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Vanaf het strand is de bebouwing op het plateau niet zichtbaar en dat moet zo blijven. Wat de stichting betreft, is de maximale commerciële uitbating van het strand bereikt.

Castricum is naast Zandvoort (en Den Helder) de enige Noordzeekustplaats met een NS station. In het provinciale programma OV Knooppunten wordt zo’n station aan een aantrekkelijk recreatief landschap een ‘Buitenpoort’ genoemd. In het licht van toenemende verdichting en verstedelijking van de Metropoolregio Amsterdam zal station Castricum steeds belangrijker en drukker worden. De gemeente wil het strand maximaal verbinden met het station en daarbij inzetten op alternatief vervoer met onder andere verhuur van bakfietsen, e-bikes, elektrisch busvervoer (piekseizoen). Extra parkeerplaatsen aan of bij het strand horen daar niet bij.

De Noordzeekust is een gouden rand en het strand met de natuurlijke duinenrij is een parel van de gemeente Castricum. Uniek is dat vanaf het strand de bebouwing op het plateau niet zichtbaar is. Toch kan het strandbeeld niet tijdloos worden genoemd. Veranderingen in ons recreatiegedrag (van een ‘dagje naar het strand’ naar ‘dineren en feesten op het strand’) leiden tot meer verkeersbewegingen. Het seizoensgebonden gebruik van het strand verandert, de roep om jaarrond recreatievoorzieningen is in populaire badplaatsen groot.

Na verloop van tijd is op het Castricumse strand veel bebouwing bij gekomen. Lange rijen strandhuisjes (248), waarin door eigenaren wel mag worden geslapen, maar die niet aan derden mogen worden verhuurd. Vier paviljoens blijven het gehele jaar staan. Het in 2014 gevestigde strand- en watersportcentrum Sports at Sea, dat faciliteiten biedt voor alle (strand)watersporten, is van het seizoenstrand verplaatst naar het recreatiestrand en deelt de kavel met strandpaviljoen Deining. Daarmee heeft ook Sports at Sea een jaarrondvergunning. Voor Sports at Sea is op het strand en het water een sportzone ingesteld, die mogelijkheden biedt voor onder andere beachvoetbal, -volleybal of rugby en voor wind-, kitesurfen, catamaranzeilen of sportvissen. Kortom, het strand heeft in de economische en toeristische agenda van de gemeente Castricum een prominente rol gekregen.

Er is een maatschappelijke zorg dat het behoud van de waarden van de kust onder druk staat door toename van recreatie en bebouwing in de vorm van onder andere nog meer strandhuisjes. Wat de stichting betreft, is de maximale commerciële uitbating bereikt.

 

Castricum aan Zee moet ook in de toekomst een strand blijven met een natuurlijke uitstraling, dus zonder dat de bebouwing op het strandplateau zichtbaar is.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl