Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Verdere uitbreiding van strandaccommodaties bij Bad Noord is niet gewenst en het Stille Strand moet het karakter van een ‘natuurstrand’ behouden.

Bij Bad Noord heerst door de kleinschaligheid een rustige sfeer. De Grote Veldweg, een onverhard pad vanaf Camping Bakkum naar de strandopgang van Bad Noord, is een aantrekkelijke wandelroute. Verdere uitbreiding van de strandaccommodaties bij Bad Noord moet achterwege blijven om te voorkomen dat Bad Noord met Castricum aan Zee één lang bebouwingslint gaat vormen.

Ten zuiden van Castricum aan Zee, ligt het Stille Strand. De naam zegt het al dat daar volop genoten kan worden van rust en ruimte. Zelfs op een stralende stranddag is het daar relatief rustig. Dit strandgedeelte is aangemerkt als ‘natuurstrand’ en is via een verharde weg tot aan de duinvoet goed te bereiken voor wandelaars en fietsers. Men moet de klim over het duin er voor over hebben.

Het Stille Strand is aangemerkt als ‘natuurstrand’ en dat moet zo blijven.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl