Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het gebied achter station Castricum verdient het predicaat ‘Poort naar de duinen’ niet.

Stations die dicht bij natuur- en recreatiegebieden liggen, kunnen beter worden benut als toegangspoort naar het mooie landschap in de Metropoolregio Amsterdam. Slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zijn daarvoor de sleutels. Dit was in 2017 te lezen in de pilot ‘Buitenpoorten’ opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Die visie kwam voor het gebied achter het station van Castricum te laat.

Het Archeologiecentrum Noord-Holland ‘Huis van Hilde’ is een opvallend gebouw, dat deels onder een kunstmatig duin is weggewerkt. Het bovengrondse deel heeft een langwerpige bootvorm, ontleend aan de 9e-eeuwse woonstalhuizen die in de Noord-Hollandse bodem zijn teruggevonden. In het ondergrondse deel worden duizenden archeologische vondsten uit de provincie bewaard en bevindt zich een permanente tentoonstelling die een indruk geeft van archeologisch Noord-Holland, van de vroege prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw is zodanig gelegen waardoor vanaf het perron het zicht op de hoge duinrand zoveel mogelijk behouden kon blijven. De stichting heeft als enige bezwaar gemaakt tegen het plandeel Duynkant naast het Archeologiecentrum. Zij vindt dat het plandeel afbreuk doet aan het uitzicht vanaf het spoorperron op de duinrand. Ondanks dat het bouwplan in een duinachtig milieu is gerealiseerd en tussen de duinen en het dorpscentrum ligt, verdient het gebied het predicaat ‘Poort naar de duinen’  niet. Het is zinloze marketing.
Verdere verdichting van de binnenduinrand is te verwachten op de locatie van de bedrijfsgebouwen van Kapteijn Kaas. Dit bedrijf is verhuisd naar het bedrijventerrein Boekelermeer. De verlaten locatie is door de gemeente Castricum aangewezen als een inbreidingslocatie voor woningbouw, waarvoor plannen zijn ontwikkeld.

 

Het archeologiecentrum en de te hoge bebouwing aan het Westerplein.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl