Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

In Uitgeest bestaan mooie doorzichten die gekoesterd moeten worden.

Uitgeest is een compact gebouwd dorp met weinig opgaande begroeiing, maar met een sfeervolle oude kern. Tot de mooie doorzichten behoren het uitzicht van verschillende kanten op de molens De Kat en De Dog, de doorzichten bij de sluis met ophaalbrug aan de Meldijk en het uitzicht vanaf de Lagendijk op het landelijke gebied met de Tweede Broekermolen. Vanaf de oeverparken Dorregeest en Zwaansmeer kan het Uitgeestermeer worden overzien. Aan de westkant is de Dije als restant van de noordelijke geulboog van het Oer-IJ van grote natuurhistorische en landschappelijke waarde. Deze wordt gekruist door de Uitgeesterweg uit Castricum. In dit gebied ligt ook de eeuwenoude eendenkooi Van der Eng.
Als de plannen eertijds van de gemeente Uitgeest waren doorgegaan zou de eendenkooi nu omringd zijn door een woonwijk. De kooi wordt beheerd door Landschap Noord-Holland. Enkele keren per jaar kan er ingetekend worden voor een excursie.

Aan de noordwestzijde van Uitgeest ligt de Koogdijk vanwaar tijdens een wandeling van het landelijke gebied genoten kan worden.

Uitzicht vanaf de dorpsrand op de molens De kat en De Dog.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl