Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Geen verdere uitbreiding van verblijfsvoorzieningen op het strandplateau, dus ook niet in de vorm van hotels. Openheid, rust en natuur zijn belangrijke waarden.

Het strandplateau wordt wel de Kop van de Zeeweg genoemd. Hiervoor ontbreekt vooralsnog een visie op gebiedsontwikkeling met het oog op kwaliteitswinst voor recreatief aanbod, duurzaamheid, natuur en landschap. Doordat de gemeente op het strand de marktwerking zijn gang heeft laten gaan, en voor de strandpaviljoens verruiming van de exploitatie heeft toegestaan, is op het strandplateau de ondernemerspositie in het gedrang gekomen, met als gevolg verpaupering. Na een lange aanlooptijd vanaf 2010 is op het strandplateau, op de plek van Strand 10, een strandwinkel met logiesfunctie verrezen. Onder de naam Strandhotel Zoomers heeft deze accommodatie in 2020 haar deuren geopend. De nieuwbouw staat binnen hetzelfde bouwvlak als het oude gebouw, maar is wel een stuk hoger door de verdieping die erop gekomen is. Op de begane grond zijn vier kamers en acht op de verdieping. De bouwmaterialen die gebruikt zijn, zijn duurzaam en op de daken liggen 280 zonnepanelen. Het aan de overzijde gelegen voormalig restaurant Blinckers staat nog altijd leeg. Of de vage plannen om hier een hotel te vestigen concretere vormen zullen aannemen is een kwestie van afwachten. De ludieke beschildering van het paviljoen moet blijkbaar de verloedering maskeren. Verdere uitbreiding van de huidige verblijfsvoorzieningen op het strandplateau is niet gewenst, ook niet in de vorm van hotels. Openheid, rust en natuur zijn belangrijke waarden.

Het voormalige restaurant Blinckers, witgeverfd met zwarte strepen, valt nu meer op dan ooit

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl