Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

De Woude is een mooie plek die we moeten koesteren. Wel behoeft de voormalige scheepswerf een opknapbeurt of een herinrichting.

De Westwouderpolder is een eiland aan de oostkant van het Alkmaardermeer met de kernen De Woude en Stierop aan de rand van de polder op en langs een dijk. Uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan.
Omstreeks 1630 werd bij de droogmaking van de Schermeer (Schermer) de Markervaart gegraven, om overtollig water te kunnen afvoeren. De nog niet bedijkte Westwouderpolder kwam hierdoor los te liggen van de Oostwouderpolder. Met een hoger waterpeil in de Schermerboezem waarvan ook het Alkmaarder- en Uitgeestermeer deel uitmaken was het in de 17e eeuw noodzakelijk de polders rondom te bedijken. Zo ook de Westwouderpolder. Een overzetpont onderhoudt de verbinding met de vaste wal. Sinds januari 2014 is de pont in beheer bij de gemeente Castricum. Een vaste brugverbinding wordt door de bewoners niet gewenst.

De direct aan het water gelegen camping De Woude maakt deel uit van de informele sfeer die de kern De Woude uitstraalt. De voormalige scheepswerf behoeft een opknapbeurt of zou moeten worden heringericht. De verderop gelegen bebouwing aan de Stierop ademt ook een sfeer van landelijkheid, ondanks de aanwezigheid van een groot agrarisch bedrijf. Om de Westwouderpolder kan een anderhalf uur durende wandeling worden gemaakt.

(Voormalige) Jachtwerf ’t Kombof.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl