Recreatiegebied Woudhaven, De Woude

Aan de noordoostkant van het Alkmaardermeer ligt de Woudhaven. Deze van oorsprong passantenhaven bevindt zich letterlijk en figuurlijk in een uithoek van de Gemeente Castricum. De gemeente en het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) hebben het plan opgevat om de kwaliteit van de Woudhaven te vergroten en zo meer recreanten naar dit gebied te trekken.

Een lokale ondernemer heeft het initiatief genomen om met voorstellen te komen om het gebied verder te ontwikkelen. De plannen bestaan onder meer uit een nieuw havengebouw met bedrijfswoning en een nieuw restaurant, alsmede het faciliteren van vijf plaatsen voor kampeertenten (glamping) en vijf camperplaatsen en flankerende landschappelijke en recreatieve voorzieningen, waaronder een zelfbediening pontverbinding.

Eind 2021 hebben Burgemeester en wethouders van Castricum het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Het ontwerpbesluit en onderliggende stukken treft u aan op:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view en zoek daar op plannaam Woudhaven.
Naast het doel van verbeteren van de Woudhaven blijkt dat het RAUM jaarlijks € 40.000 onderhoudskosten bespaart.

Aanvankelijk stond de Stichting Alkmaardermeeromgeving positief ten opzichte van de ontwikkeling van de Woudhaven. Bestudering van de nieuwe plannen en voortschrijdend inzicht hebben ons echter genoodzaakt om ons kritisch op te stellen ten opzichte van met name een restaurant op deze locatie. Het restaurant zal zich niet alleen richten op passanten en dagrecreanten, maar wil ook feesten en partijen faciliteren. De Stichting verwacht dat dit een grote stroom bezoekers met zich mee zal brengen van ´s morgens tot ‘s avonds laat. Dat zal, met name buiten het watersportseizoen, grote gevolgen hebben voor de stilte en de duisternis in het gebied. Vestiging van een groot restaurant in het buitengebied vinden wij daarom niet gewenst.

De Stichting heeft een zienswijze ingediend bij de Gemeente Castricum met het oogmerk om de plannen bij te stellen.