Herbouw watermolen De Waterdief

In de gemeente Uitgeest bestaat het initiatief tot de herbouw van watermolen De Waterdief nabij Busch en Dam 8. Vanaf 10 maart heeft daarvoor een ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. De Stichting vindt het een mooi initiatief. De molen werd in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd om de nogal hoog gelegen ‘Honderd Morgen’ polder in droge tijden van voldoende water te voorzien. Dit water werd door de molen, uitgerust met een scheprad, opgemalen uit de Ham. In 1926 werd de molen gesloopt en vervangen door een elektrisch gemaaltje.

Voor meer informatie zie:  https://dewaterdief.nl/