Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  

We bewaren de volgende persoonsgegevens:

Donateursbestand, bestaande uit voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, rekeningnummer(s) en betalingsgegevens. We gebruiken dit voor informatie-uitwisseling met de donateurs, om betalingsoverzichten te kunnen koppelen aan donateurs en om bij eventueel uitblijven van betalingen in overleg te kunnen treden met de donateur.

Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming of buiten medeweten van de betrokkene(n).

Vrijwilligersbestand: bestaande uit voor- en achternaam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres en de functie binnen de stichting. Het bestand is actueel en bevat alleen personen die zich hebben aangemeld als actief medewerker. Het bevat geen personen waarvan we weten dat ze geen vrijwilliger (meer) zijn. Deze gegevens worden periodiek gedeeld met andere vrijwilligers in het bestand. De reden is dat wij een organisatie zijn die niet strikt centraal wordt geleid; het moet mogelijk zijn dat vrijwilligers onderling met elkaar kunnen communiceren.

Verslagen van bestuursvergaderingen: in die verslagen staan de namen van de aan- en afwezigen. Deze verslagen bewaren we voor archiefdoeleinden, de reconstructie van processen en de verantwoording van genomen besluiten.

Elke persoon is gerechtigd om te vragen hoe haar/zijn gegevens in een bestand zijn opgenomen. Men kan deze gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen. Uitzondering hierop zijn de betalingsgegevens: deze kunnen uit het bestand worden verwijderd, maar niet aangepast worden We reageren op dergelijke verzoeken binnen de wettelijke termijn van 4 weken. We kunnen alleen persoonlijke verzoeken inwilligen, indien we geen twijfel hebben over de identiteit van de aanvrager. Redelijke verzoeken tot verwijdering van gegevens van een ander persoon (bv. als vast staat dat de persoon hiertoe zelf niet meer in staat is) worden behandeld als waren ze persoonlijk ingediend.

Op onze website staan verslagen van evenementen. We beschouwen die niet als persoonsgegevens. Desgewenst kunnen we namen verwijderen of aanpassen. Foto’s verwijderen we alleen als daar dringende gronden voor zijn.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het dagelijks bestuur. Dit garandeert een eenvoudige overdracht tussen deze functionarissen en een solide backup. Als aanvullende backup bewaart de secretaris een kopie van deze gegevens op een externe vaste schijf. De functionarissen werken op systemen die voorzien zijn van alle redelijke computerbeveiligingen. Het risico op verlies, inbraak en/of in handen vallen van derden is zo klein mogelijk gemaakt.

We helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

stichting@alkmaardermeeromgeving

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google