Omgevingswet en inspraak bij Gemeenten

Juli 2023

Informatie over de Omgevingswet vindt u hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht

Onderstaande link opent een PDF file die uitlegt hoe inspraak van inwoners en belangengroep in gemeenten verandert: 

Omgevingswet en gemeentelijke inspraak