Tentoonstelling “Monumentaal Landschap”

November 2023

Het landelijk gebied rond de woonkernen van de gemeenten Uitgeest en Castricum staat onder druk. Door het enorme woningtekort wordt gezocht naar nieuwe bouwlocaties, de energietransitie vraagt om ruimte voor zonnevelden en windturbines en met een groeiende bevolking neemt de recreatiedruk in natuurgebieden toe. Het landschap toont zich aan ons, maar kan zich niet verdedigen, komt niet voor zichzelf op. Daar zijn mensen voor nodig; daar is ook de Stichting voor nodig. Niet alles hoeft hetzelfde te blijven, maar wel moeten belangrijke natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap behouden blijven.

Daarom heeft de Stichting Alkmaardermeeromgeving, samen met Oud-Castricum, van september tot december 2023 de tentoonstelling ‘Monumentaal Landschap’ georganiseerd. Met de tentoonstelling wordt de schoonheid en de verscheidenheid van het landschap in de gemeenten Castricum en Uitgeest in beeld gebracht.