Nieuwbouw bij jachthaven Laamens

In het Voorjaarsbericht van 2020 berichtte de Stichting dat Jachthaven Laamens gaat verdwijnen. Na kennisname van de plannen zag de zij zich geconfronteerd met een ambitieus stedenbouwkundig plan, dat niet paste bij de dorpse bebouwingsmaat van Akersloot. Ook de gemeenteraad vond de gebouwen in het eerste inrichtingsontwerp deels te hoog en de bebouwingsdichtheid te groot. Mede na participatie van omwonenden is het plan enigszins aangepast. Daarna zag de Stichting geen reden meer om zich tegen het aangepaste plan te verzetten.

In de plaats van de jachthaven komen aan het Alkmaardermeer zo’n negentig appartementen, waarvan er 27 in sociale huur-  en koopsector vallen. Deze woningen komen in drie appartementengebouwen van maximaal drie bouwlagen aan de Geesterweg te liggen. Aan de zuidkant komen vijf appartementengebouwen van drie en vier woonlagen. Hierin komen de duurdere appartementen. Op de begane grond is ruimte voor een horecagelegenheid met een terras aan het water. Dat terras komt op een ondergrondse parkeergarage. In het meer drijven straks veertien recreatiearken. Het parkeerterrein aan de overkant van de Geesterweg, dat ook gebruikt werd voor de winterstalling van plezierboten, wordt opgeknapt. De start van de bouw is gepland voor eind 2022.