Erfgoedplatform

De gemeente Castricum had een reeks van jaren een Monumentenraad met als doel om het gemeentebestuur te adviseren over de aanwijzing van potentiële monumenten. Restauratie/renovatieplannen gingen echter vaak, zonder eerst aan de Monumentenraad voorgelegd te worden, direct naar de regionale erfgoedcommissie ‘Mooi Noord-Holland’. Waarna de door dit orgaan uitgebrachte adviezen door het college van Burgermeester en Wethouders steeds werden overgenomen. Deze gang van zaken heeft zowel bij de leden van de Monumentenraad, als bij de erfgoed organisaties, waaronder deze Stichting, tot ontevredenheid geleid. Bovendien was de Monumentenraad al geruime tijd non-actief door het wegvallen van de voorzitter.

In deze situatie is nu verandering gekomen. Op 30 oktober 2023 is door Burgemeesters en Wethouders het Erfgoedplatform geïnstalleerd met een onafhankelijke voorzitter. Het platform is een nieuw samenwerkingsverband tussen de volgende zes organisaties: Stichting Oud-Castricum, Historische Vereniging Oud-Akersloot, Stichting Historisch Limmen, Stichting Alkmaardermeeromgeving, Stichting Oer-IJ en Stichting Eiland De Woude. Voor deze erfgoedorganisaties is de samenwerking belangrijk, omdat het de krachten bundelt. Het Erfgoedplatform brengt gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan de gemeente. Het gaat adviseren op het brede terrein van cultuurhistorisch belangrijke beschermde en onbeschermde monumenten, landschappen en archeologische objecten. De vergaderingen zijn openbaar. Geïnteresseerden zijn na aanmelding bij de voorzitter welkom.

Het platform zal beginnen met onder meer het opstellen van een gemeentelijke erfgoed-waardenkaart, waarin wordt vastgelegd welke cultuurhistorische aspecten van de gemeente Castricum  behouden