Duinrand nog mooier

Juli 2023

Het aangepakte plangebied maakt deel uit van het Noordhollands Duinreservaat te Castricum en heeft een oppervlak van 1,3 hectare. Het is gelegen tussen de Beverwijkerstraatweg en het pad Onderlangs. Een groot gedeelte van het gebied is jaren in gebruikt geweest als akkerland. Er stonden een aantal bomen op of vlakbij transportleidingen. Deze bomen en de bosschages rondom de leidingen zijn weggehaald om schade aan de transportleidingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Ook het bamboebosje is verwijderd en de al aanwezige poel is vergroot ten behoeve van amfibieën, zoals de groene kikker, rugstreeppad en kleine watersalamander. Met een poel wordt het gebied voor amfibieën aantrekkelijk als voortplantingsbiotoop. Een door het gebied aangelegd pad maakt voor de wandelaar een rondje om mogelijk.