Werkwijze

De Stichting houdt zich bezig en denkt mee met een breed scala van zaken die de kwaliteit van het buitengebied in en rond de gemeenten Castricum en Uitgeest raken. Als het gaat om aantasting van het gebied zal zij gevraagd en ongevraagd haar adviezen en bezwaren naar voren brengen. De Stichting trekt hierbij zoveel mogelijk op met andere lokale, provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

Het kan gaan om relatief kleine problemen, zoals het te vroeg maaien van wegbermen, tot zaken die een grote en blijvende impact hebben op ons leefgebied, bijvoorbeeld de plaatsing van windturbines en zonneparken.

Steeds wordt eerst nagegaan welke instantie verantwoordelijk is. Daarmee wordt contact opgenomen om te komen tot een oplossing. In veel gevallen gaat het om plannen die door een gemeente of de provincie worden aangekondigd. In die gevallen wordt gebruik gemaakt van inspraakprocedures. Waar mogelijk gecoördineerd met andere organisaties.

De Stichting hecht grote waarde aan goed luisteren naar alle partijen om te komen tot een afweging van belangen en het vinden van een werkbare oplossing. In dit proces weegt het behoud van de kwaliteit van ons landschap zwaar. Immers, eenmaal verloren komt die kwaliteit nooit meer terug!