Wake-up call voor het waterschap

Op 18 mei heeft een digitale netwerkbijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK), met als titel ‘Van modellen naar de werkelijkheid’. Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met situaties van wateroverlast door extreme regen. In korte tijd valt er heel veel neerslag in een relatief klein gebied, waardoor tunnels vollopen, wegen tijdelijk niet begaanbaar zijn, regenwater woningen en bedrijven instroomt en landbouwpercelen onder water kunnen lopen. Kortom: veel schade en overlast. Uiteraard wil HHNK zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurt. Afgelopen jaren heeft HHNK in samenwerking met andere partijen uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van extreme regen op de watersystemen van Hollands Noorderkwartier. De inzichten uit het onderzoek zijn vertaald naar een ‘handelingskader wateroverlast beperken’.

De laatste drie jaar hebben we ook te maken gehad met droogte. Op basis van opgedane praktijkervaring zal er naar de bestaande scenario’s gekeken worden om in de toekomst ook de gevolgen van droogte en hittestress beter te kunnen bestrijden. Dit naast de maatregelen mbt de preventie van wateroverlast. Het modelinstrumentarium voor het omgaan met droogte is er nog niet en dat zal nog wel even duren. Hiervoor is meer onderzoek nodig.