Integraal verkeersplan Castricum

Met andere organisaties is de Stichting vertegenwoordigd in de maatschappelijke denktank integraal verkeersplan van de gemeente Castricum. Op 24 september 2020 vond de eerste bijeenkomst plaats. Sindsdien hebben verschillende partijen via de pers, online en door middel van een flyeractie hun standpunten naar buiten gebracht. In 2008 heeft de gemeenteraad van Castricum onderkend dat de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg een groeiend knelpunt vormt in de verkeerstructuur.

Er volgde een verkenning van oplossingsmogelijkheden. Lange tijd is het bij de niets-doen-variant gebleven, maar in 2020 is de draad weer opgepakt. De opdracht aan de maatschappelijke denktank was om zich te beraden over de drie overgebleven varianten:

  1. Westroute Beverwijkerstraatweg langs de westzijde van het spoor naar Zeeweg.
  2. Zuidoostroute van de Beverwijkerstraatweg zuidoostelijk om Castricum heen naar de N 203 met autotunnel nabij Bonhoeffer/Heemstederweg
  3. De centrumvariant (twee tunnelvarianten: vanaf de Beverwijkerstraatweg in de richting van het station of vanaf Geversweg naar de Mient.

Ondertussen kwam de Fietsersbond Castricum met een omleidingsplan via de A9, de N203 en de Zeeweg. De gemeenteraad heeft besloten ook deze variant in het onderzoek te betrekken. De Stichting is vooralsnog geen voorstander van het centrumplan met twee tunnelvarianten en met meerdere partijen en ook niet voor de zuid-oostvariant, dwars door de Castricummerpolder. Een draagvlak voor de Westroute tekent zich ook nog niet af. Varianten die in het verleden tot de mogelijkheden behoorden, zijn nu onmogelijk geworden. Kortom, het is een complexe zaak geworden om tot een integraal verkeersplan te komen.