Verblijfsaccommodatie in Strandpaviljoen Zoomers

November 2023

De gemeente Castricum heeft in het najaar van 2023 aan Zoomers vergunning verleend om het bestaande strandpaviljoen te herbouwen tot een paviljoen waarvan de ene helft restaurant is en de andere helft bestaat uit 16 strandhuisjes. Die zullen worden verhuurd door Zoomers. Echter, dit is in strijd met het bestaande Bestemmingsplan, dat commerciële verblijfsaccommodatie op het strand verbiedt. De gemeente omzeilt een aanpassing van het Bestemmingplan via een zogenaamde Kruimelprocedure. Daarmee staat B&W toe om gedurende 10 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Hiermee zet de gemeente de deur wijd open voor de commerciële uitbating van verblijfsaccommodatie op het strand door lokale en landelijke ondernemers. Zo’n grote stap in Castricum aan Zee vereist volgens de Stichting een fundamentele aanpassing van het Bestemmingsplan en niet een Kruimelprocedure. De Stichting heeft een Bezwaarschrift ingediend.

Lees het Bezwaarschrift