Strandgebied Castricum

Bijgewerkt 12 mei 2021

De Stichting is door Biesterbos Groep bv uitgenodigd om online kennis te nemen van de plannen die zij hebben met het parkeerterrein en de fietsenstalling bij Castricum aan Zee. De presentatie heeft op 13 april plaatsgevonden. Eerder zijn de plannen ook gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep en Stichting Duinbehoud. De belangrijkste ontwikkelingen op korte termijn zijn: vergroting fietsenstalling met ook aandacht voor elektrische fietsen, zowel bewaakt als onbewaakt; verbetering van de aan- en afvoer van scootertjes en bakfietsen; servicecentrum voor fietsen etc. en 3 banen zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Er is een nieuw gebouw nodig, dat op de plek van de oude loodsen komt te staan, maar aanzienlijk hoger zal zijn (11 meter boven het niveau van de fietsenstalling (bunker) en het platform. Hierin komen o.a. kantoorruimtes; kluizen voor strandattributen; een voorziening voor fietsreparatie etc.; een technische ruimte voor energieopwekking met zonnepanelen met de intentie voor een energieneutraal strand in de toekomst. Voor het parkeren komen betere betaalmogelijkheden waardoor minder stagnatie bij de ingang zal ontstaan. Er zullen geen graafwerkzaamheden t rondom het platform plaatsvinden. Het hogere gebouw betekent dat er per saldo wel uitbreiding zal plaatsvinden (ook al zeggen ze van niet) met een grotere uitstraling naar NNN gebied. (Dit is een kwestie van hoe je het bekijkt.) Gesteld werd dat op langere termijn minder parkeerplekken voor auto’s nodig zouden zijn (samen rijden etc.) en dat het gedeelte dat het dichtst bij het strand ligt, afgestoten zou kunnen worden voor natuurontwikkeling en aanvulling van zeereep. Een koppelverkoop, die in de ongewisse toekomst zal stranden?