Erfinrichting rond stolpboerderij Rollerusstraat Castricum

Op de hoek van de Pieter Kieftstraat/Rollerusstraat in Castricum staat een prachtig gerestaureerde en beeldbepalende stolpboerderij. In 2018 ontstond commotie in de buurt over aangebracht hekwerk en singelbeplanting om het ruime erf. Vooral door de singelbeplanting zou de boerderij aan het zicht worden onttrokken. Omwonenden, de Stichting en ook de gemeente vonden dit geen goede zaak. Als poort naar de Oosterbuurt mag de erfinrichting geen afbreuk doen aan het nog goed herkenbare agrarische karakter van dit dorpsgedeelte.

Op voorstel van de gemeente heeft de eigenaar door Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland, een inrichtingsplan en een beheerplan laten maken. Omwonenden zagen dat vooruitlopend op de omgevingsvergunning vergunningsplichtige bestratingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Zij maakten hiervan melding bij de gemeente en het werk werd voor lange tijd stilgelegd. Er moesten nog verschillende procedures worden doorlopen. In februari 2021 is het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘tuin’ ter inzage gelegd.