Probleemoverweg Castricum

September 2022

In het coalitieakkoord staat dat in deze collegeperiode wordt toegewerkt naar een besluit dat leidt tot betere doorstroom en verkeersveiligheid in de toekomst. Het aantal doorstroomvarianten zal worden beperkt tot twee: de zogenaamde Fietsersbondvariant en de oplossing, waarbij de verkeersafwikkeling wordt verplaatst naar de achterzijde van het station en een autotunnel ten noorden van het station toegang geeft tot het dorp Castricum. De probleemoverweg wordt in deze variant afgesloten en vervangen door een fietstunnel. Beide varianten worden met het oog op de doorstroming bekeken in samenhang met het nog op te stellen Integraal Verkeersplan (IVP). Als het aan de coalitiepartijen ligt komt er geen zuidoostelijke randweg en gaat omlegging van het spoor, de zogenaamde ‘Groene Variant’, niet door. In het coalitieakkoord wordt ook gerept over het realiseren van een gescheiden fietspad Akersloot-Limmen. Een aansluiting vanuit Limmen op de A9 is dringend gewenst. Dit in verband met de woningbouw in Zandzoom Limmen en Heiloo en ter ontlasting van de Geesterweg in Akersloot, de Rijksweg in Limmen en de Heereweg in Bakkum.