Plan PaanZee Castricum

Door exploitant Cambium Vastgoed B.V. is een omgevingsaanvraag ingediend met het doel om het parkeerterrein bij het strand van Castricum anders in te richten. Om de doorstroming van auto’s te verbeteren komen bij de entree van het parkeerterrein drie rijbanen. Verder komen er betaalautomaten, zodat kort parkeren mogelijk wordt. Ook worden er laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst, die gevoed worden door 1800 zonnepanelen. Dit past bij de doelstelling om de bedrijfsvoering energieneutraal te maken. De bestaande loodsen op het parkeerterrein worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe met strandbergingen, werkplaats, kantoor en technische ruimte. Om het fietsen naar het strand te bevorderen zal er een grotere fietsenstalling gerealiseerd worden, tevens komt er een kleinschalige fietsverhuur.

Stichting Alkmaardermeeromgeving is van mening dat de bouwhoogte van de nieuwe gebouwen niet boven het straatniveau van het strandplateau mag uitkomen, zodat het uitzicht over het duinlandschap het minst wordt aangetast. Verder zijn wij tegen extra verkeer op de Zeeweg, wat zeer waarschijnlijk is als kort parkeren wordt ingevoerd. De Zeeweg loopt door een Natura 2000 gebied met habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie, geluid en andere verstoringen.