Onafhankelijkheid

De Stichting is politiek en financieel onafhankelijk. Van geen enkele overheid of organisatie wordt subsidie ontvangen. Om haar werk goed te kunnen doen is de Stichting volledig afhankelijk van de activiteiten van vrijwilligers en de inkomsten van donateurs.