Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)
De Woudaap is maalvaardig, maar een elektrisch gemaal houdt de waterstand in de Krommenieër-Woudpolder op peil
De Woudaap is maalvaardig, maar een elektrisch gemaal houdt de waterstand in de Krommenieër-Woudpolder op peil

De Krommeniër‐ Woudpolder ligt gedeeltelijk binnen de gemeente Uitgeest en gedeeltelijk binnen de gemeente Zaanstad en werd bemalen door poldermolen De Woudaap, die net over de grens op het grondgebied van de gemeente Zaanstad staat.

In droge periodes (in de zomer) is de water­beweging omgekeerd. Via hetzelfde waterlo­penstelsel wordt het boezemwater uit de meren naar de polders ingelaten.

Stuw en gemaal bij de Hoge Brug
Stuw en gemaal bij de Hoge Brug

Bij de Hoge Brug van Uitgeester­weg tussen Limmen en Uitgeest is een beweegbare stuw met een gemaal aangebracht, waarmee de water­huishouding van de polders tussen Limmen en Bakkum kan worden geregeld. Het gemaal zorgt ervoor dat het hoger gelegen poldergebied, dat tegen de duinrand ligt, tijdens de zomerse droogte van voldoende water wordt voorzien. Met de beweegbare stuw wordt het winter‐ en het zomerpeil in de polder tussen Bakkum en Limmen geregeld. Achter Bakkum zorgen enkele gemaaltjes ervoor dat tijdens droge periodes water vanuit de Schulpvaart hoger opgemalen wordt naar de duinrandpolders. Stuwtjes zorgen ervoor dat het water niet meteen naar de laagste gebieden stroomt. In andere polders, zoals de Castricummerpolder, zijn eveneens voorzieningen aangebracht om het water met stuwen in de hogere delen vast te houden. Er wordt ook water uit de Schulpvaart opgevoerd voor doorspoeling van de vijvers in de dorpskern van Castricum. Met een goede waterhuishouding is iedereen verzekerd van een juiste hoeveelheid water.