Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)
Op mooie dagen in elk seizoen wordt er behalve in de duinen ook in de polders gewandeld en gefietst. In het Noordhollands Duinreservaat bestaat een uitgebreid padennet en er zijn gemarkeerde routes uitgezet. Ook heeft de duinbeheerder gezorgd voor een ruime keuze aan routebeschrijvingen. Voor de natuurrecreant is bezoekerscentrum De Hoep hét vertrekpunt om het duingebied te ontdekken. Dit bezoekerscentrum ligt aan de Johannisweg 2, tegenover het bekende restaurant Johanna’s Hof. Uit de reeks 'Wandelen (en fietsen) door de Heerlijkheid......' zijn onderstaande wandel- en fietsrouteboekjes o.a. verkrijgbaar bij VVV-Castricum, Dorpsstraat 66 te Castricum, Kantoor-boekhandel Laan, Burgemeester Mooijstraat 19 te Castricum en het Archeologiecentrum Huis van Hilde, Westerplein 6 (achter station Castricum). De routeboekjes kosten € 3,95 per stuk. Hieronder volgt een korte beschrijving van de diverse routes.
Maer- of Korendijkroute Baccummer Banroute Strandwallenroute Geestenroute Tijdpad Castricum, Akersloot, Limmen en Bakkum

Maer- of Korendijkroute

(wandelroute, 8 km)

De Maer- of Korendijkroute is een wandeling door het zuidelijke deel van de gemeente Castricum. Het is een wandeling langs de duinvoet, over een dijk door het polderland en via een rustiek dorpsgedeelte naar de dorpskom van Castricum. De dijk verwijst naar de tijd dat er veel strijd tegen het water geleverd moest worden. Een lus in de dijk verraadt de plek van een oude dijkdoorbraak. Met kaart en beschrijving komt het landschap tot leven.

Baccummer Banroute

(wandelroute, 7 km)

De Baccummer Banroute is een wandeling door de beboste binnenduinrand van het Noordhollands Duinreseraat, een rustiek dorpsgedeelte van Bakkum en langs de rand van het open polderland. De route gaat door een gebied waar de natuur en de mens het landschap hebben vorm gegeven. Hoe natuurlijk zijn de duinen eigenlijk? In natte periodes zijn waterdichte wandelschoenen of laarzen aan te bevelen. Voor het Noordhollands Duinreservaat is een toegangskaart nodig. Bij het begin van de route staat een toegangskaartenautomaat.

Strandwallenroute

4 wandelroutes van gemiddeld 5 tot 7 km)

De Strandwallenroute van Akersloot gaat door een zeer afwisselend landschap van oude strandwallen met een dorpse bebouwing, door voormalige strandvlaktes, veenpolders, over dijkjes, langs molens en ook langs het Alkmaardermeer. Dit oudste gebied van de gemeente Castricum was 5000 jaar geleden een waddeneiland. Rond Akersloot zijn vier wandelroutes uitgezet die op elkaar aansluiten. De Strandwallenroute kan dus in etappes worden afgelegd.

Geestenroutes

(3 wandelroutes van 6 tot 10 km)

In dit wandelgidsje staat de geschiedenis van de geestgronden van Limmen centraal. Drie rondwandelingen voeren door het overgangsgebied van strandwal en strandvlakte, over middeleeuwse dijken en wegen, langs vaarten en 'stetten', langs oude buurtschappen, hofsteden en kerken. Even over de gemeentegrens ligt in Heiloo het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood dat in de Westergeestroute is opgenomen.

Tijdpad

(wandelroutes van 10 km en 4 km)

Het duingebied heeft drie functies. Het is natuurgebied, drinkwaterwinningsgebied en recreatiegebied. Ooit waren de duinen voor welgestelde jagers een lustoord, maar voor de aanwonenden veelal een last. Vooral vanaf de 18e eeuw heeft de mens steeds meer het duinlandschap mede vorm gegeven en de Duitse bezetters bouwden er hun verdedigingswerken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De route bestaat uit een grote lus van + 10 km die door zowel door bossen als door meer open gebied gaat. Minder uitvoerig beschreven is de route naar en over landgoed Duin en Bosch.

Castricum, Akersloot, Limmen en Bakkum

(vier fietsroutes in één boekje)

De routes van 9, 17, 12 en 22 km lang gaan door de duinen, langs de oevers van het Alkmaardermeer, door veenweiden en strandvlaktes, over dijken en strandwallen, maar ook door dorpen en langs boerderijen. Niet alleen natuurlijke processen hebben de landschappen vormgegeven, ook mensenhanden hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen.