Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Zoals vele vrijwilligersorganisaties heeft ook de 'Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving' te maken met vergrijzing. Daarom is zij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

Het voornemen is om voor geïnteresseerden een oriëntatiebijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst wordt ingeleid met een beeldpresentatie over het werkgebied van de Stichting en de successen die zijn geboekt.

Bovengenoemde Stichting, kortweg ook wel de 'Stichting Alkmaardermeeromgeving' genoemd, rekent het tot haar taak om erop toe te zien dat overheden geen besluiten nemen die gevolgen hebben voor natuur en/of het historisch gegroeide karakter van de omgeving. Niet alleen overheden, maar ook instellingen, bedrijven of particulieren met plannen worden in de gaten gehouden. Vrijwillige medewerkers volgen ontwikkelingen en daar waar nodig ondernemen zij actie door aan de bel te trekken, door gevraagd en ongevraagd bezwaren te uiten en proberen plannen om te buigen. Dat betekent niet dat alles moet blijven zoals het is, maar dat verandering wel op een verantwoorde manier moet gebeuren. De Stichting is politiek en financieel onafhankelijk. Donateurs vormen het morele en financiële draagvlak.

Affiniteit met het buitengebied, de natuur of cultuurhistorie is het uitgangspunt om medewerker te kunnen worden. Ook personen met een specifieke expertise, zoals ruimtelijke ordening, ecologie en cultuurhistorie en bestuursrecht zijn zeer welkom. Meer informatie over de Stichting is te vinden op de website: www.alkmaardermeeromgeving.nl. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar mailto: