Afdrukken
Categorie: 7. Stilte
De A9 doorsnijdt het buitengebied tussen Akersloot en Limmen
De A9 doorsnijdt het buitengebied tussen Akersloot en Limmen

De stilte in Noord‐Holland staat onder druk. Door het gebruik van de Polderbaan op Schiphol is het aantal vliegbewegingen boven het grondgebied van Castricum en Uitgeest aanzienlijk toegenomen. En daarmee ook de geluidhinder. Dit geldt zowel voor de bebouwde gebieden als voor de duinen en het poldergebied. Hierin ligt één van de belangrijkste bedreigingen voor de belevingswaarde van het gebied. De provincie heeft eertijds besloten om tien gebieden die de status hadden van stiltegebied te schrappen, waaronder het duingebied bij Castricum, het Alkmaarder‐ en Uitgeestermeer en de Uitgeesterpolder. Door de toename van het lawaai, vooral door het vliegverkeer, in deze gebieden vond de provincie het niet reëel ze nog langer als stiltegebieden te handhaven.

Het wegverkeer op de Provincialeweg en de A9 zorgt eveneens voor geluidsoverlast voor bewoners en recreanten, zowel binnen als buiten de bebouwde kommen. Het aanleggen van randwegen zorgt er niet alleen voor dat de geluidsoverlast wordt verplaatst naar de randen van de bewoonde gebieden, maar zorgt eveneens voor een toename van de verstoring in de buitengebieden. Geluiddempend asfalt op de hoofdwegen leidt tot een beperking van de geluidsbelasting, zoals is gebeurd met de A9.