Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

Het is onaanvaardbaar dat het waardevolle open en gave landschap met de aanwezigheid van delen van de Stelling van Amsterdam, ernstig verstoord wordt door een verbindingsweg tussen de A8-A9

Verbindingsvarianten  A8-A9. De voorkeur van de provincie gaat uit naar de Golfbaanvariant. Deze zal de omgeving van fort Veldhuis ernstig aantasten.
Verbindingsvarianten A8-A9. De voorkeur van de provincie gaat uit naar de Golfbaanvariant. Deze zal de omgeving van fort Veldhuis ernstig aantasten.

Als de plannen doorgaan heeft de komst van de verbindingsweg tussen de A8 en A9 onomkeerbare gevolgen voor het steeds kleiner worden van het groene gebied tussen de oprukkende Metropoolregio Amsterdam aan de ene kant en dichtbebouwde kustzone aan de andere kant. In dat groene gebied ligt het UNESCO erfgoed Stelling van Amsterdam. Adviesorgaan ICOMOS van de UNESCO vindt dat de aansluitingsplannen tussen die snelwegen onacceptabele schade aanrichten. Het adviesorgaan is van mening dat er al te veel aantastingen hebben plaatsgevonden waardoor de Stelling reparatie behoeft. De aandacht is te veel uitgegaan naar de individuele forten en te weinig naar de verdedigingslinie als geheel.

Juist de inundatielinie is het unieke aan de Stelling van Amsterdam. Zelfs nadat de Stelling was aangemeld als werelderfgoed ging de aantasting verder. De A9 werd verlegd voor de Wijkertunnel, het bedrijventerrein Wijkermeerpolder bij Beverwijk kwam er, delen van de hoogspanningsleiding doorkruisen het gebied en bij Assendelft werd Vinexlocatie Saendelft gebouwd. De provincie heeft een landschapsplan gemaakt met als doel de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het gebied met de Stelling. In het landschapsplan worden aanbevelingen voor het herstel en inpassing van een verbinding van het adviesorgaan ICOMOS meegenomen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herstellen van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk. Er komt een basispakket met maatregelen die zonder meer genomen moeten worden om de Stelling te behouden en te versterken en met maatregelen die hoe dan ook nodig zijn als de nieuwe weg er komt. Het is onaanvaardbaar als het waardevolle open en gave landschap met de aanwezigheid van delen van de Stelling van Amsterdam, ernstig verstoord wordt door een verbindingsweg tussen de A8-A9. De mogelijkheid van een verdiepte ligging is een optie.