Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Standpunt van de maand

Afgezien van de afslag Lagelaan van de Kennemerstraatweg (Heiloo) naar de A9 moeten er niet meer nieuwe wegen worden aangelegd om het buitengebied niet nog meer te versnipperen

Het plaatsen van tunnelsegmenten in 2010 voor de fietsverbinding Castricum-Akersloot
Het plaatsen van tunnelsegmenten in 2010 voor de fietsverbinding Castricum-Akersloot

De Nieuwe Strandwal is een samenwerkingsprogramma van de gemeenten Heiloo, Castricum, Alkmaar en de provincie. Het programma bestaat uit vier elementen en beoogt een ruimtelijke samenhang waarbij de aanleg van een woonwijk met groene allure gepaard gaat met een aansluiting op de A-9 met bijbehorende toegangswegen en een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer. De andere twee elementen zijn natuurcompensatie en recreatieve voorzieningen zoals een fietspad over het viaduct van de A9. De Kennemerstraatweg (Heiloo) krijgt via de Lagelaan een aansluiting op de A9. Deze aansluiting moet voorkomen dat de verkeersbelasting van de Rijksweg door Limmen en de Provincialeweg N203 zal toenemen en ook dat de Limmer Uitgeesterweg naar Akersloot en Uitgeest met nog meer sluipverkeer belast gaat worden. De stichting had liever gezien dat er was gekozen voor een aansluiting via de noordelijker gelegen Kanaalweg omdat de gevolgen daarvan voor het landschap minder ingrijpend zouden zijn.

De stichting heeft zich uitgesproken voor een tunnel op het kruispunt Lagelaan-Oosterzijweg, maar de plannenmakers hebben gekozen voor een rotonde. Voorlopig zijn de plannen van de baan. De Raad van State heeft op 11 september 2019 de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de aansluiting op de A9 bij Heiloo mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor dit project. Op basis van het PAS konden overheden toestemming geven voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden, waarbij stikstof werd uitgestoten, zoals de aanleg van een weg. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels. Het PAS kan daardoor niet langer als basis worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Verzet vanuit de gemeenten Heiloo en Castricum tegen het oordeel van de Raad van State hebben geen resultaat opgeleverd. Uit veiligheidsoverwegingen zijn soms vrijliggende fietspaden noodzakelijk, zoals het in 2012 gereedgekomen vrijliggend fietspad langs de Startingerweg naar Akersloot.