Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Standpunt van de maand

Meer recreatiezones of bebouwing buiten de al bestaande bebouwingslocaties langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn vanuit het oogpunt van natuurbehoud niet wenselijk.

Recreatieterrein De Hoorne
Recreatieterrein De Hoorne

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een uniek merengebied met oevers die merendeels zonder bebouwing zijn gebleven, met uitzondering van het jachthavengebied, het bouwplan De Skulper in Akersloot, het vakantiepark Meerparel en jachthaven Zwaansmeerpolder in Uitgeest. Gelegen in de nabijheid van de Randstad is er ook rondom volop ruimte, waardoor vanaf het water het gevoel van vrijheid en ruimte optimaal is. Er zijn veel natuurgebieden met grote aantallen broedvogels, vooral veel weidevogels. Daarnaast heeft het gebied in de winter een belangrijke functie als pleisterplaats voor wintergasten als vele duizenden smienten en vele andere watervogels.

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ook een trekpleister voor recreanten. Zowel de zeilers, motorbootvaarders, windsurfers als baders zijn op mooie zomerdagen volop aanwezig. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestemeer (RAUM) probeert dit in goede banen te leiden. Door concentratie van voorzieningen voor de watersport en oeverrecreatie blijven de oeverzones op andere plaatsen beschikbaar voor de natuur.

Ten zuiden van het Uitgeestermeer liggen jachthavens en het oeverpark Zwaansmeer. Daarnaast de door bomen en riet omgeven camping Zwaansmeerpolder met de gelijknamige jachthaven en de minicamping De Swaenebloem.

Grenzend aan het oeverpark Zwaansmeer ligt het onvoltooide Industrieel Erfgoedpark De Hoop. In samenspraak met het recreatieschap heeft de gemeente Uitgeest in maart 2019 een bestemmingsplan vastgesteld dat voor het gebied meer mogelijkheden biedt. De hoofdbestemming blijft recreatie.

In combinatie met zonnepanelen kan een geluidsscherm langs de A9 ter hoogte van het recreatiegebied Dorregeest het gebied aantrekkelijker maken voor oeverrecreatie. Aantasting van de openheid is hier niet aan de orde want aan de andere kant van de snelweg ligt een bedrijventerrein en op het recreatieterrein ligt een groenstrook ter afscherming van de A9.

De Hoorne is vooral voor Akersloot een recreatievoorziening direct aan het Alkmaardermeer. Voor dit dagrecreatieterrein worden plannen ontwikkeld om de gebruiksmogelijkheden te verruimen en te verbeteren. De mogelijkheden zullen getoetst worden aan een natuurwaardenonderzoek.

Gelegen naast het plan De Skulper ligt jachthaven Laamens. Dit jachthavengebied zal de komende jaren getransformeerd worden tot een exclusieve woonlocatie waar wonen en varen gecombineerd worden.

Het recreatieterrein Uiterdam ligt ten noorden van Akersloot, aan de oever van het Noordhollandsch Kanaal. Hier kan niet worden gezwommen, maar het is een geliefde plek voor hengelaars.

Aan de oostzijde van het Alkmaardermeer ligt nabij De Woude de Woudhaven. Dit gebied zal een herontwikkeling ondergaan, gericht op de verbetering van de recreatieve en landschappelijke waarden. De inrichting zal o.a. bestaan uit een restaurant en een aangebouwde dienstwoning. Het restaurant zal gebouwd worden in de vorm van een afgeknotte stolp en de bedrijfswoning in de vorm van een kapberg waardoor het ensemble een typisch Noord-Hollands karakter krijgt. De inrichting van het recreatieterrein bestaat uit gebiedseigen beplanting. Meer recreatiezones of bebouwing buiten de al bestaande bebouwingslocaties langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer moeten achterwege blijven.