Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Standpunt van de maand

Het Bestemmingsplan Buitengebied Castricum staat toe dat bij inlevering van 6 kampeerplaatsen op een boerderijcamping maximaal drie permanente recreatiehuisjes geplaatst mogen worden. Goed ingepast geeft een vast bouwwerk minder landschapsverstoring dan een vrijstaande caravan of camper.

Permanent wonen aan het water is in Uitgeest erg aantrekkelijk
Permanent wonen aan het water is in Uitgeest erg aantrekkelijk

De kans bestaat echter dat er in de toekomst gevraagd wordt om ruimere mogelijkheden voor de bouw van permanente vakantieverblijven en dat deze accommodaties na verloop van tijd gebruikt gaan worden voor permanente bewoning. Drie recreatiehuisjes per boerenerf moet de norm blijven om te voorkomen dat boerderijerven gaan functioneren als groeikernen in het buitengebied. Vakantieverblijven zijn bedoeld voor recreatie en niet voor permanente bewoning. Alertheid is geboden als er een bestemmingswijziging van Agrarisch naar Recreatie wordt aangevraagd. Daarmee wordt immers de agrarische bedrijfsvoering als hoofdactiviteit opgeheven en is de kans groot dat het aantal kampeerplaatsen wordt uitgebreid.

In Nederland bestaan veel voorbeelden van vakantiehuisjes die na verloop van tijd permanent worden bewoond. In onze eigen aandachtsgebied is het recreatiepark de Meerpaal te Uitgeest daar een voorbeeld van. Het is hét voorbeeld van gedogen of oprekken van grenzen waardoor bewoning oprukt naar plekken waar dat niet de bedoeling is.