Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Standpunt van de maand

Boerderijcampings kunnen bijdragen aan een gezonde agrarische bedrijfsvoering en daardoor indirect aan de instandhouding van de kwaliteit van het weidelandschap.

Kamperen bij de boer
Kamperen bij de boer

Een boerenbedrijf kan nauwelijks economisch rendabel én kleinschalig tegelijk zijn. Neven-inkomsten via bijvoorbeeld verblijfsrecreatie zijn voor die bedrijven van groot belang. Zolang een boerderijcamping een bijdrage vormt aan een gezonde agrarische bedrijfsvoering en zo de kwaliteit van het weidelandschap in stand gehouden kan worden, kunnen die voor toeristen ook bijdragen aan de beleving van het landschap.

Al kort na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er boerderijcampings in het landelijk gebied en in de loop van de twintigste eeuw is dit verschijnsel enorm toegenomen. Als regel geldt dat het agrarische bedrijf altijd de hoofdactiviteit dient te zijn en een boerderijcamping alleen als nevenactiviteit is toegestaan. Hiermede kan een aanvullende economische basis worden gevonden.

Binnen de gemeente Castricum mag een boerderijcamping uit 30 staanplaatsen bestaan. In Uitgeest beschikt minicamping de Swaenebloem (Lagendijk 45) over 33 plaatsen en minicamping De Rodenburghoeve (Bus en Dam 22) over 15 plaatsen. Juist het kleinschalige karakter en een goede inpassing in het landschap maakt het kamperen bij de boer aantrekkelijk. Verdere uitbreiding tast de kleinschaligheid en de aantrekkelijkheid aan voor de rust en ruimte minnende kampeerders. Niet respecteren van het maximum aantal kampeerplaatsen in het duinrandgebied zal vermoedelijk de levensvatbaarheid van meer in het achterland gelegen campings verkleinen.

Alertheid is geboden als er een bestemmingswijziging van Agrarisch naar Recreatie wordt aangevraagd. Daarmee wordt immers de agrarische bedrijfsvoering als hoofdactiviteit opgeheven en is de kans groot dat het aantal kampeerplaatsen wordt uitgebreid.