Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Standpunt van de maand

Om de biodiversiteit te versterken en te beschermen moet natuur- en landschapsbeheer gezien worden in samenhang met andere thema’s, zoals waterkwaliteit, bodemkwaliteit milieukwaliteit en natuurinclusieve landbouw.

Behoud en herstel van biodiversiteit is van belang voor de natuur, maar is tevens onmisbaar voor de mens
Behoud en herstel van biodiversiteit is van belang voor de natuur, maar is tevens onmisbaar voor de mens

Een miljoen plant- en diersoorten dreigen op korte termijn uit te sterven als gevolg van menselijk handelen. In veel gevallen al binnen enkele tientallen jaren, concluderen internationale experts uit vijftig landen in een rapport dat in 2019 is uitgebracht. Het roer moet om omdat de toekomst van de mensheid nauw verbonden is met het lot van de natuur. Drie redenen om planten en dieren te beschermen zijn de ecologische, de economische en de ethische. Diversiteit van dier- en plantensoorten verhoogt de spankracht en de levensvatbaarheid van de natuur zelf (ecologie). Bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding zijn belangrijk voor de voedselvoorziening (economie). Planten en dieren zijn het waard om beschermd te worden vanwege de waarde van zichzelf of uniciteitswaarde, ook wel intrinsieke waarde genoemd (ethiek).

Wetenschappers en natuurorganisaties praten met de boeren en andere partijen uit de agrarische sector over de toekomst van de landbouw in Nederland. Dat is bijzonder want natuurorganisaties en de landbouw hebben decennialang lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Ook banken zoals de Rabobank, grote voedingsbedrijven zoals Unilever en zuivelgiganten zoals FrieslandCampina zijn bij die gesprekken betrokken. Directe aanleiding is de Duitse-Nederlandse studie die in oktober 2017 werd gepubliceerd, waaruit blijkt dat sinds 1989 driekwart van de vliegende insecten is verdwenen. Begin jaren negentig kwamen er nieuwe, zeer giftige bestrijdingsmiddelen op de markt, de neonicotinoïden. Deze zogeheten systemische middelen werken als een zenuwgif, ook op insecten en weidevogels waarvoor ze niet bedoeld zijn. Volgens ecologen staat vast dat deze middelen op grote schaal schade aanrichten in de natuur.

Consumenten worden steeds kritischer over schade aan milieu en natuur en over dierenwelzijn in de veeteelt. Natuur- en milieuclubs, landbouworganisaties en onderwijsinstellingen in Noord-Holland hebben samen een plan gemaakt om de provinciale biodiversiteit te herstellen. Het plan heeft betrekking op landbouw- en natuurgebieden, goed voor zeventig procent aan landoppervlak in de provincie.

Ook met de inrichting van de openbare ruimte kan een slag gemaakt worden met biodiversiteitsherstel. Ga voor meer informatie naar de website van Landschap Noord-Holland en type de zoekbalk in met 'Groen Goud - Naar een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland'.