Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

Om de biodiversiteit in het agrarische landschap weer terug te brengen, zou het aanbieden van langdurende beheerovereenkomsten agrariërs meer toekomstzekerheid kunnen bieden.

Kleine boerenbedrijven behoren ook in de Westwouderpolder tot het verleden. Schaalvergroting, landschaps- en natuurbeheer gaan hier samen.
Kleine boerenbedrijven behoren ook in de Westwouderpolder tot het verleden. Schaalvergroting, landschaps- en natuurbeheer gaan hier samen.

Gestimuleerd door de overheid, hebben organisaties voor natuurbeheer zich in de markt gezet. Vrij gekomen agrarische gronden hebben een natuurfunctie gekregen. Maar ook door natuurorganisaties aangekochte terreinen vergen onderhoud en beheer en daar is geld voor nodig. Vanouds was de boer of de tuinder de goedkoopste beheerder. Het agrarische product was belangrijk voor het inkomen; het bloemrijke agrarische landschap het bijproduct van het handelen om dat inkomen te verwerven. Die koppeling is niet meer vanzelfsprekend, enerzijds omdat veel agrariërs het voor gezien houden, anderzijds door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw.

Om de biodiversiteit in het agrarische landschap te kunnen behouden, zou het aanbieden van langdurende beheerovereenkomsten agrariërs meer toekomstzekerheid kunnen aanbieden. In onze regio is de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken actief.

Op het eiland Westwouderpolder werken Staatsbosbeheer en de laatst overgebleven agrariër samen. Door de geïsoleerde ligging is dit gebied tamelijk ongerept gebleven en zeer vogelrijk. Het is een van de weinige plekken in de gemeente Castricum, waar de kemphaan nog in behoorlijke aantallen voorkomt. Agrarische bedrijfsvoering en landschapsbeheer met behoud van de weidevogelpopulatie gaan hier samen.