Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

Biologische veeteelt, gericht op de binnenlandse markt, verdient de voorkeur. Daarbij hoort een veestapel op maat en een eerlijke prijs voor producten van de boer.

Biologische veeteelt, gericht op de binnenlandse markt, verdient de voorkeur
Biologische veeteelt, gericht op de binnenlandse markt, verdient de voorkeur

Schaalvergroting en een efficiënte bedrijfsvoering leiden niet altijd tot een beter inkomen. Boeren die willen uitbreiden moeten fosfaatrechten, koeien en grond hebben. Dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de vaste kosten in de melkprijs. Bovendien is het agrarische inkomen sterk afhankelijk van de marktwerking.

Nieuwbouw heeft niet altijd te maken met schaalvergroting. Nieuwbouw kan ook nodig zijn als oude stallen niet meer voldoen aan de huidige eisen voor dierwelzijn en arbeidsgemak en bijvoorbeeld om de status van biologische melkveehouderij te kunnen behouden.

De overheden werken mee aan oplossingen om het agrarische landschap in stand te houden. Biologische veeteelt, gericht op de binnenlandse markt, verdient de voorkeur. Daarbij hoort een veestapel op maat en een eerlijke prijs voor producten van de boer.

Het stimuleren van biologische landbouw, verbreding van de bedrijfsvoering, zoals het toestaan van minicampings en marktontwikkeling voor streekeigen producten zijn enkele voorbeelden, maar ook het stallen van pensionpaarden. Deze mogelijkheden bieden zeker een aantal bedrijven overlevingskansen.