Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Standpunt van de maand

De Westwouderpolder is een eiland met de woonkernen De Woude en Stierop. Uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan.

(Voormalige?) Jachtwerf 't Kombof
(Voormalige?) Jachtwerf 't Kombof

De direct aan het water gelegen camping De Woude maakt deel uit van de informele sfeer die de kern De Woude uitstraalt. Er zou een plan moeten komen voor een visuele opwaardering van de daar aanwezige voormalige scheepswerf. Ook de verderop gelegen bebouwing aan de Stierop ademt een sfeer van landelijkheid, ondanks de aanwezigheid van een groot agrarisch bedrijf. Een overzetpont onderhoudt de verbinding met de vaste wal. Sinds januari 2014 is de pont in beheer bij de gemeente Castricum. Een vaste brugverbinding wordt door de bewoners niet gewenst. Om de Westwouderpolder kan een anderhalfuur durende wandeling worden gemaakt.