Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Standpunt van de maand

Eventuele toekomstige woningbouw in Akersloot zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee gescheiden smalle strandwallen zichtbaar te houden.

Hagen in Akersloot
Karakteristiek zijn de hagen die vroeger de gewassen op de zandige akkers op de strandwal tegen wind en overstuiving moesten beschermen

Akersloot is ontstaan op twee smalle strandwallen die in het noorden samenkomen. Vooral op de westelijke strandwal zijn nog restanten te vinden van hagen die vroeger de gewassen op de zandige akkers tegen verstuiving moesten beschermen. Eventuele toekomstige woningbouw zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee gescheiden smalle strandwallen zichtbaar te houden. Om het verleden met het heden te verbinden zou de overgebleven hagenstructuur in de bouwplannen opgenomen kunnen worden. De overgebleven delen van de Binnengeesterpolder aan de Sluisweg en ten noorden van de Roemersdijk dienen van verdere bebouwing vrij te blijven. Aan de oostzijde van oostelijke strandwal worden de Kerklaan en de Boschweg met bomenrijen omzoomd. Daaraan grenst de Klaas Hoorn- en Kijfpolder, een open gebied dat zich uitstrekt tot aan het Alkmaardermeer en ecologisch wordt beheerd.

Direct grenzend aan het Alkmaardermeer ligt het terrein Ruigewaard, waar tot 1976 kalkovens stonden. Het was een rommelig en slecht toegankelijk terrein. Hier wordt nu woningbouw gerealiseerd, waarbij echter de kans wordt gemist om Akersloot een waterfront aan het Alkmaardermeer te bieden. Het bouwplan 'De Skulper' omvat drie twee-onder-een-kap woningen, vier vrijstaande woningen met tuinen grenzend aan het Alkmaardermeer en eigen botenligplaatsen. Tegen de opstallen van de jachthavens aan de noordkant komt een appartementengebouw met vier bouwlagen en op de begane grond enige winkels, gericht op recreatie en toerisme. Hier zal de meeroever wel voor iedereen toegankelijk zijn. Aan de noordoostzijde van Akersloot ligt een concentratie van recreatieve voorzieningen zoals terreinen voor oeverrecreatie en jachthavens. Deze voorzieningen maken deel uit van de identiteit van Akersloot als waterrecreatiedorp. Boerencamping De Boekel is redelijk goed in het landschap opgenomen door het omringende groen en daardoor geen beeldverstoorder.