Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

De doorzichten die nog in Limmen bestaan moeten gekoesterd worden om het zicht vanuit bebouwd gebied te behouden.

De smalle ruimte tussen Limmen en Castricum moet open en groen blijven
De smalle ruimte tussen Limmen en Castricum moet open en groen blijven

Vroeger lagen de akkers op de strandwal en werd alleen daarop gebouwd. Later zijn aan de oostkant van Limmen buiten de strandwal woonwijken gebouwd in de Groot-Limmerpolder. Deze stammen uit de tijd, dat de bollenvelden op de strandwal nog te duur waren om aan te kopen voor woningbouw. Landschappelijk gezien is dit een slechte ontwikkeling geweest, waarvan het effect wel verzacht is met het aanbrengen van groenvoorzieningen. Een zeer opvallende ‘beeldvervuiler’ is de grote lichtgroene loods, die pontificaal oprijst voor het landelijke decor met het kerkje aan de Zuidkerkenlaan. Deze situatie bestaat al heel lang. De aanleg van een groensingel om de loods zal een belangrijke kwaliteitsverbetering van het dorpssilhouet opleveren. Richting Heiloo vormt de Oosterzij een open rand naar de strandvlakte, vergelijkbaar met de Westerweg aan de westzijde. Aan de zuidzijde van Uitgeesterweg zou verdere bebouwing uitgesloten moeten worden om de doorzichten die hier nog aanwezig zijn te behouden. In de smalle ruimte tussen Limmen en Castricum ligt de Schulpvaart, een overblijfsel van de Oer-IJ Delta. Deze groene zone maakt deel uit van de Schoonwatervallei, de noordelijke natuurverbinding naar het Alkmaardermeer. Om de landschappelijke en de natuurwaarden moet ook die zone vrij blijven van bebouwing.