Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Standpunt van de maand

Om het zicht vanuit de dorpskern Castricum op het buitengebied te behouden mogen doorzichten, waar die nog bestaan, niet worden dichtgebouwd.

Landschapspark Hendriksveld, de randzones langs de Provincialeweg en de Schulpvaart zijn mooie uitloopgebieden
Landschapspark Hendriksveld, de randzones langs de Provincialeweg en de Schulpvaart zijn mooie uitloopgebieden

Het landschapspark Hendriksveld aan de oostzijde van Castricum is ruim voorzien van doorzichten en vormt een goede overgang van de bebouwde omgeving naar het landelijke gebied. Het landschapspark is zowel voor wandelaars als fietsers goed ontsloten. De groene uitloopgebieden langs de Provincialeweg en de Schulpvaart sluiten daar niet op aan. De recreatieve functie van die groengebieden kan versterkt worden door deze met elkaar en met het Hendriksveld te verbinden met recreatieve wandel- en fietspaden. Het wandelpad langs een gedeelte van de Zeeweg en de Schulpvaart is de jongste uitbreiding van het wandelnetwerk rondom Castricum. Op dat gedeelte kan nu veiliger worden gewandeld, maar wel gedeeltelijk pal naast de drukke Zeeweg.

Het uitzicht vanaf de Mient, de Duinenboschweg en de Vinkebaan zal mogelijk in de toekomst gaan veranderen als het gebied een andere invulling gaat krijgen. Het gebied Zanderij-Noord behoort tot het buitengebied en de gebruiksfunctie was vroeger tuinbouw. Nu is het gebied vooral in gebruik voor bollenteelt, maar voor hoe lang nog? Om het open karakter in de toekomst te behouden en verrommeling tegen te gaan, is omzetting naar duinnatuur, vormgegeven met lage duintjes, ook wel een nollenlandschap genoemd, de meest wenselijke optie.