Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

In de duinrand bij Bakkum liggen twee markante gebouwen die hun oorspronkelijk functie hebben verloren. De voormalige jeugdherberg Koningsbosch is sinds mei 2015 een kleinschalig hotel. Het voormalige kinderhuis Antonius krijgt een bestemming als zorghotel. Omdat GGZ Dijk en Duin (onderdeel van Parnassia Groep) niet meer het gehele ziekenhuisterrein Duin en Bosch voor de zorg nodig heeft, is door de gemeenteraad op 4 oktober 2012 een nieuw bestemmingsplan aangenomen waardoor woningbouw op het terrein mogelijk is geworden.

Hof van Kijk-Uit
Hof van Kijk-Uit

Dieper in het duin maar aan de rand van de Zeeweg liggen het bezoekerscentrum De Hoep en het café-restaurant Johanna's Hof met een ruime parkeervoorziening. Daar tegenover ligt Camping Bakkum. Aan de Zeeweg liggen ook een atletiekveld en een ijsbaan. De laatste heeft in de zomer het karakter van een plas-dras natuurgebiedje.

Aan de Oude Schulpweg liggen in het Geversduin twee woningen. Hof van Kijk-Uit is het oude jachthuis van Jonkheer Frits Gevers dat is omgebouwd tot een kleinschalig theehuis met een terras. Meer naar het zuiden ligt Camping Geversduin. Het gebied achter het station van Castricum heeft een enorme facelift ondergaan. Het Archeologiecentrum Huis van Hilde en het bouwplan De Duynkant zijn in een duinachtig milieu gerealiseerd. Door de ligging tussen de duinen en het dorpscentrum wordt dit gebied ook wel de 'Poort naar de duinen' genoemd. De stichting heeft als enige bezwaar gemaakt tegen het plandeel Duynkant dat direct grenst aan het Archeologiecentrum. Zij vond de architectonische vormgeving van de bebouwing in dit plandeel te contrasterend en afbreuk doen aan het totaalbeeld voor de Poort naar de Duinen. De reactie van de stichting heeft niet geleid niet tot aanpassing van het bouwplan. Verdere bebouwing in de binnenduinrand en 'verstening' van de Kennemerduincampings moet worden uitgesloten.